Achtergrond informatie
 
     
  Het trainen van paarden aan de lange teugel dateert al van ver terug in de historie. Zo werd deze techniek al gebruikt in de 15de en 16de eeuw in de klassieke rijkunst bij het opleiden van paarden voor gebruik in de oorlogen. Ook werd de techniek gebruikt in de Spaanse Rijschool in Wenen (eveneens vanaf de 15de eeuw).  
     
  Over de jaren heen is de techniek voor het trainen van paarden vanaf de grond wel sterk veranderd. Zo werd aanvankelijk vaak gewerkt met een paard tussen de pilaren. Later is de techniek met lange teugels ontwikkeld waarbij dan weer verschillende varianten worden toegepast.
 
     
 

Één variant voor het werken met lange teugels is die waar gebruik wordt gemaakt van een longeersingel. Hierbij worden de teugels door de ringen van de singel op een bepaalde hoogte geforceerd. In deze techniek worden als varianten toegepast achter het paard of aan de flank van het paard te lopen.

 
     
  Een veel vrijere techniek is die waarbij de lange teugel niet door een longeersingel wordt geleid. De buitenteugel loopt dan vanaf het bit over de rug van het paard naar de hand van de ruiter. De binnenteugel loopt direct naar de hand van de ruiter. Hierbij zijn eveneens weer verschillende varianten mogelijk. Één variant, die wordt toegepast in de Spaanse Rijschool te Wenen, is die waar de ruiter dicht achter het paard loopt en de teugels relatief wat meer op spanning neemt. Een andere variant is die waar de ruiter naast de flank van het paard loopt en de buitenteugel relatief los over de rug van het paard loopt, ook de binnenteugel wordt hierbij relatief los gehouden..
 
 

 

 

Tegenwoordig wordt de techniek van het trainen van paarden aan de lange teugel nog steeds gebruikt in de Koninklijke Andalusische School van de ruiterkunst in Jerez (Spanje). Op deze ruiteracademie wordt volgens de oorspronkelijke Spaanse tradities het beleren en trainen van paarden beoefend. Het werken aan de lange teugel is een onderdeel van de Alta Escuela en is tegenwoordig zelfs een op zich staand dressuuronderdeel. Bij het werken aan de lange teugel komen alle hogeschool bewegingen terug zoals ze ook onder het zadel worden gereden. Vaak worden de bewegingen zelfs eerst aan de lange teugel geleerd alvorens onder het zadel uit te voeren.